Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 09.07.2024 od 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Stretnutie s MAS Podunajsko na pôde MAS Podhoran

Stretnutie s MAS Podunajsko na pôde MAS Podhoran

Výmenné stretnutie – exkurzia

Stretnutie na výmenu skúsenosti medzi Občianskym združením Podhoran a MAS Podunajsko o.z. sa uskutočnilo 18.06.2024 tentokrát na území OZ Podhoran, v rámci animačnej aktivity – „Účasť zamestnancov a členov MAS Podunajsko na stretnutiach s inými MAS zameranými na výmenu skúseností pri riadení uskutočňovania stratégií CLLD“

Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných z programov PRV a IROP.

Našu exkurziu sme začali v obci Prietrž v Kultúrnom dome, ktoré bolo rekonštruované z projektu PRV. Potom nasledovala krátka prechádzka na Husitské hradby.

Navštívili sme obec Jablonica, kde sme mohli pozrieť Projekty PRV – náučný chodník pri kostole sv. Štefana kráľa a prístrešky pre bicykle.  V obci Prievaly nasledovala prehliadka farmy – projekt PRV – kde nakupovali stroje do živočíšnej výroby.

Cez IROP boli zrealizované aj ďalšie navštívené projekty: V obci  Plavecký Peter – Ostrovček autobusovej zastávky, v obci Sološnica Rekonštrukciu lávky – Námestie obce Sološnica. V obci Sološnica sme si pozreli aj projekt Stojisko na bicykle a kolobežky.

Našu exkurziu sme ukončili v obci Rohožník. Tam sme mohli vidieť ako cez Projekt PRV rozšírili múzeum Rohožník. Na exkurzií sa zúčastnili členovia MAS Podunajsko o.z. ako aj členovia Občianskeho združenia Podhoran v počte 22 účastníkov (14 mužov a 8 žien).

Na stretnutí bolo vystúpenie s prezentáciou o implementácií CLLD – úspechy, problémy a ich riešenie.

Za všetkých zúčastnených členov veľmi pekne ďakujeme za pozvanie.

O projekte informovalo OZ Podhoran na svojej webovej stránke.

 

Voľby do EP

Výsledky volieb na území obce: Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1, Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2

Vyhlásenie volieb rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu- stiahnúť

Informácia pre voliča: informácia – SJ – stiahnúť

Obec Dolný Štál v súlade s § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

                                                                                                                             mzdy@dolnystal.sk                                                                                                                                                                                       Volebné okrsky – stiahnúť

Obec Dolný Štál v pdoľa zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre „ Voľby  do Európskeho parlamentu v roku 2024 “:  mzdy@dolnystal.sk

Zasadnutia OZ 2024

Najbližšie zasadnutie OZ: 12.06.2024

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 18:00

Program:

  1. Schválenie programu, vymenovanie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok
  4. Záverečný účet 2023, plnenie rozpočtu a návrh na úpravu 2024
  5. ostatné návrhy finančnej komisie
  6. VZN o školnom
  7. Hlásenie kultúrnej komisie
  8. Ostatné, diskusia, záver

Dolnoštálsky festival

P O Z V Á N K A

Obec Dolný Štál Vás srdečne pozýva na podujatie

Dolnoštálsky festival

uskutočňujúce sa v rámci projektu

Komunitotvorná sila Dolného Štálu a Európskej kultúrnej cesty sv. Martina

(číslo projektu: HUSK/SPF/2301/3.2/112).

Akronym projektu:

Via Sancti Martini

Dátum uskutočnenia:   18.06.2024 – 30.06.2024

 

Program         

  1. 06. 2024 Most v srdci Európy

 Miesto: Spoločenský dom Domokosa Bodu, Dolný Štál, Pri škôlke 85/2 – GPS: 47.93338017901495, 17.71365765098231

 

16:00 – 17:30                   Príchod hostí

17:30 – 18:00                   Otvorenie podujatia – vítanie hostí, predstavenie participujúcich organizácií

Ako tvoríme most? – úvahy o spolupráci, príhovory pozvaných,

predstavenie projektu  „Via Sancti Martini”–  Tomáš Horváth, starosta obce, účinkuje detský spevácky zbor ZUŠ Dolný Štál

18:00 – 18:30                  Plášť sv. Martina – výstava detskej tvorby a predstavenie pútnickej trasy  Via Sancti Martini Informačný panel – Rada Európskej Kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku

18:30 – 19:00                   Folková tanečná skupina ZUŠ Dolný Štál

19:00                                  Koncert folkovej skupiny Pántlika

 

29.6.2024  Cez šport a kultúru k priateľstvu v srdci Európy

 

Miesto: Pomník založenia obce, Dolný Štál, Stará ul., GPS:

9:30                                       Futalista – kladenie veniec a  pouličný beh

Miesto:  Kultúrno športové stredisko Dolný Štál,Komárńanská cesta  631/2 – GPS: 47.94078450558562, 17.71809534670743

10:00-16:00                         Futbalový turnaj žiakov, Futbalový zápas žien

Dolný Štál- Biatorbágy  Futbalový pohár Mártona Linku,

Kyokushin Karate – ukážka dolnoštálskeho klubu

15:00 – 19:00                       Detské hry – nafukovací hrad

17:00                                     Príhovory starostov a predstaviteľov zahraničných organizácií z prírodného javiska

17:15-19:30                         SPRAVME FESTIVAL – hudobný program

Vystupujú:

Dolnoštálsky spevácky zbor dôchodcov

Biatorbágy –  hudobný program

Ludas – folklórna tanečná skupina

Nagy Laura Viktória –  populárne šlágre

Večerné živé koncerty:

19:30                                     ROMATON

20:00                                     Gáspár Győző

22:00                                    Oláh Gergő

 

30.6.2024       Uzatváranie podujatia

Miesto: 1.  Spoločenský dom Domokosa Bodu, Dolný Štál, Pri škôlke 85/2 – GPS: 47.93338017901495, 17.71365765098231,

  1. Rímskokatolícky kostol sv. Martina, Dolný Štál, Hlavná 76, GPS:  47.93334147905125, 17.712536127193296

 

9:00 – 10:30                         Pohovor pri raňajkách – participujúce organizácie

10:30 – 11:00                      prestávka

11:00                                     Ekumenická omša

12:00                                     obed, rozlúčka s hosťami